Doprava ZDARMA na veškerý sortiment z naší nabídky | Chcete poradit s výběrem perfektního šperku? ZAVOLEJTE 608 888 191 | E-MAIL: info@krystys.cz

Obchodní podmínky

Všechny ceny v internetovém klenotnictví www.KRYSTYS.cz jsou KONEČNÉ, tedy VČETNĚ DPH (jsme plátci).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny KRYSTYS.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny KRYSTYS.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce internetové prodejny KRYSTYS.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 8. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Ceny:

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Doporučená péče o šperky

 1. Existuje velký výběr speciálních hadříků, roztoků nebo krémů vyrobených právě na čištění šperků. Vždy k čištění šperků používejte prostředky k tomu určené.
 2. Při domácích prací, při sportování, sprchování a na noc šperky odkládejte.
 3. Chraňte je před nárazy, kontaktem s tvrdými předměty, chemickými látkami, kosmetikou a agresivními čisticími prostředky.
 4. Platí zásada: Nejprve použít parfém a až pak si dát šperk. Lak na vlasy, parfémy či lidský pot jsou pro šperky nepřátelské.
 5. Nenoste šperky v prašném prostředí, při výkonu těžkých prací nebo v prostředí s agresivními výpary.
 6. Šperky nepatří ani na plovárnu, do bazénu s termální a minerální vodou či do moře.
 7. Vyhněte se vodě, pokud jsou kameny na vašich špercích lepené.
 8. Veškeré zlacené (pozlacené) šperky, prodávané na KRYSTYS nedoporučujeme hrubě čistit. Zároveň nedoporučujeme pro čištění užívat agresivních mycích prostředků. Šperk to může trvale poškodit - naruší vrstvu zlata. V tomto případě nebude na reklamace způsobené tímto zacházením brán zřetel. Pro čištění zlacených (pozlacených) šperků výhradně používejte utěrku z mikrovláken a obyčejnou vodu.
Pokud nastane poškození produktu v důsledku nedodržení výše uvedených zásad, není možné uplatňovat na takové zboží reklamace. V opačném případě se nemusíte bát. Ve většine možných případech zákazníkům mile rádi vyjdeme vstříc.

Reklamace - Právo z vadného plnění

Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem.
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny KRYSTYS.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
 3. Prodejce neručí za poškození předmětu vinou dopravce. Nárok na reklamaci tak nevzniká. Dále viz reklamační řád.
Záruka se nevztahuje na:
 1. a) vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením
 2. b) přirozené opotřebení způsobené běžným užíváním
Je ze zákona povinné vyplnit reklamační formulář zde.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy, u nás jsme dobu protáhli z 14 na celých 60 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, je možná výměna za jiný produkt, pokud si tak zákazník přeje a nebo prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny max. do 14 dnů od odstoupení. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

POUČENÍ - OBČANSKÝ ZÁKONÍK
 • (§ 1837) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy (platí pro šperky: zlaté, diamantové)
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (individuální realizace šperků, zakázková výroba)
 • (§ 1820) V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
 • (§ 1832) Spotřebiteli budou vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 • (§ 1829) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy (převzetí zboží).
 • (§ 2165) Právo z vadného plnění (reklamace) - záruka 24 měsíců na zboží běží od dne převzetí zboží.
 • (634/1992 Sb.) Spotřebitel je oprávněn využít možnost mimosoudního řešení soudních sporů prostřednictvím ČOI, a to v případě vzniku sporu ve smyslu § 419 občanského zákoníku.


 • Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
  KRYSTYS.cz nebo KRYSTYS SOLUTIONS s.r.o.
  Kaprova 42/14
  110 00 Praha 1
  Staré Město

  Platební podmínky:

  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  1. platba předem bankovním převodem
  2. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay,
  3. na dobírku (+50 Kč) při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)
  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

  Dodací podmínky:

  Zboží pro každou jednotlivou objednávku připravujeme individuálně. Standardní dodací lhůta jsou 3 týdny, avšak vždy děláme vše pro to, abychom Vám produkt doručili co nejdříve. Přesnou dodací lhůtu je možné zjistit u vybraného produktu, případně vám ji rádi sdělíme skrze email či telefon.

  Zboží zasíláme Českou poštou nebo přepravní společností DPD. Dopravci běžně dodají zásilku kamkoliv po ČR do 1-2 pracovních dní. Dodací doba se však v některých případech může prodloužit (Svátky, vinou dopravce, atd…). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody). Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem – pokud je páska použita pro daný typ objednávky, poškození krabice, obálky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@krystys.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.


  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 12.09.2015